Friesland (Bears)

In Friesland spelen we in ’t Aldahuys in het dorpje Bears (gemeente Littenseradiel), een oud terpdorp onder de rook van Leeuwarden. ’t Aldahuys is een kop-hals-romp boerderij uit 1792. De balken in de schuur van de boerderij zijn zelfs ouder dan dat, die werden tijdens de bouw in 1792 al ge-recycled. “t Aldahuys is niet meer als boerderij in bedrijf. De huidige bewoners verbouwden de ‘pleats’ naar hedendaagse comfortmaatstaven maar lieten de schuur en de stal zoveel mogelijk intact. Hier vinden allerlei activiteiten plaats op het gebied van kunst en cultuur en er is een bed&breakfast. Een van de eigenaressen, Pim Rodenboog, schrijft Friestalige en Nederlandse poëzie.