Groningen (Oostwold)

Pitch&Putt is de kleinste Golfbaan van Nederland, gesticht door Diet Faber en haar zoon Jelle. We spelen MANSHOLT in de schuur van hun boerderij, genaamd Hunninga’s Heem, die in Oostwold aan de rand van het water van de Blauwe Stad staat. De Blauwe Stad is een prestigieus bouwproject in het Oost-Groningse Oldambt, waarvoor een groot gebied onder water werd gezet met het doel een gigantische woonwijk aan het water te creëren. Dit zorgde voor veel controverse. Vruchtbare landbouwgrond die nog niet eens zo heel lang geleden was ingepolderd werd nu weer prijs gegeven aan het water. Het project kwam onder een ongunstig gesternte gereed, namelijk precies op het moment dat de crisis begon en er veel minder gebouwd werd dan verwacht. Een flink deel van de kavels in de Blauwe stad is daarom nog niet verkocht. Maar het project heeft hoe dan ook een impuls gegeven aan de omgeving. Pitch and Putt is een voorbeeld van hoe de prachtige Herenboerderijen in het Oldambt bewaard blijven door ze een nieuwe bestemming te geven.