Groningen (Vierhuizen)

In Vierhuizen spelen we op het akkerbouwbedrijf Nieuw-Midhuizen, de boerderij van Jacobien Louwes. De Westpolder werd in 1875 door een kleine groep landbouwers ingedijkt. De gebouwen dateren uit diezelfde tijd. Nieuw-Midhuizen ligt omringd door windsingels en prachtige oude bomen midden in het weidse Groninger land. Op het bedrijf worden granen, suikerbieten, uien en pootaardappelen geteeld, naast wintertarwe, wintergerst en zomergerst.