Mansholt

In de zomermaanden van 2014 presenteert stichting Jan Vos de locatievoorstelling MANSHOLT, over voormalig landbouwminister en eurocommissaris Sicco Mansholt. De voorstelling gaat op 5 juni in première op Festival Karavaan, speelt op Oerol en reist daarna langs boerenschuren in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Zuid-Holland en Flevoland. Een verhaal uit de jaren zeventig waarvan het thema vandaag de dag nog steeds actueel is.

Sicco Mansholt, voorvechter van de agrarische sector en aanjager van groei, wordt vlak voor zijn pensioen geconfronteerd mmansholtet de negatieve effecten van zijn beleid. Schaalvergroting en intensivering hebben geleid tot enorme overschotten en grote schade aan natuur en milieu. Grenzen aan de Groei, het rapport van de club van Rome, opent hem definitief de ogen. In dit rapport werd voorgerekend hoe ongebreidelde economische groei zou leiden tot een wereldwijde catastrofe ergens in de eenentwintigste eeuw. Sicco keert zich tegen zijn eigen beleid en wordt profeet van de Nulgroei.

Een rigoureuze omslag die niet beperkt blijft tot zijn politieke denken. Want, terwijl zijn pensioen steeds dichterbij komt en hij rond reist om te spreken over de uitputting van de aarde, begint hij een verhouding met een 24-jarige stagiaire: Petra Kelly, de latere oprichtster van de Grünen in Duitsland. Zoals het hem niet lukt de wereld te overtuigen van de noodzaak van een politieke en economische ommezwaai, zo lukt het hem in zijn eigen leven niet zich los te maken van zijn verleden.

Zijn er grenzen aan groei, kan de mens genoegen nemen met genoeg? MANSHOLT stelt een groot maatschappelijk thema aan de orde in een persoonlijk verhaal, over een man die spijt krijgt en in conflict raakt met zijn omgeving en met zichzelf. Mansholt is geschreven door Tjeerd Bischoff en wordt gespeeld door Helmert Woudenberg (Sicco Manholt), José Kuijpers, Paul Hoes, Stefanie van Leersum en Trudi Klever. De regie is in handen van Jeroen van den Berg.